شعر و أدب

اﻟﻨﻬﺮ و اﻟﻘﺮاﺑﻴﻦ (ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮة)/ﺳﻴﺪ ﮐﺎﻇﻢ اﻟﻘﺮﻳشي

با عرض پوزش، این مطلب فقط در زبان عربی موجود است.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا