اخباربيانيه ها

بیانیه در خصوص سرکوب قیام ملت مظلوم بلوچستان

چند روزیست که ملت مظلوم بلوچ بار دیگر بر علیه ظلم و جور جمهوری اسلامی ایران به پا خاسته است. نیروهای سپاه پاسداران با حفر چاله در نقاطی از شهرستان سروان تنها منبع درآمد مردم این منطقه را مسدود کرده و بجای حل ریشه ای مسئله محرومیت و فقر در منطقه، سوختبران بی دفاع و معترضان مظلوم بلوچ را هدف گلوله باران خود قرار داده است. در نتیجه تا به امروز دهها نفر توسط نیروهای سپاه به قتل رسیده و یا زخمی شده اند. رژیم همچون موارد مشابه پیشین بدون ذره ای وجدان و منطق با استفاده از قوه قهریه دست به سرکوب اعتراضات به حق این ملت زده است. این نیز نمونه ایست بر با سرپوش گذاشتن بر اصل مسئله و پنهان کردن ناکارآمدی خود توسط رژیم جمهوری اسلامی است.

بر همگان محرز است که ملت بلوچ در اثر سیاستهای ارتجاعی و استعماری رژیم جمهوری اسلامی ایران دچار فقر و محرومیت مفرط است. امروز شاهد آنیم که ملت بلوچ حتی از ابتدایی ترین شرایط زندگی محروم می باشد. امروز این مردم نه آبی سالم برای آشامیدن دارند و نه لقمه ای نان بر سر سفره هایشان. شرایط اقتصادی که مسبب آن نظام جمهوری اسلامیست سبب شده اکثریت قاهر مردم منطقه کاری که با درآمدش بتوانند نیازهای مادی خود را برطرف نمایند ندارند. رژیم های مرکزگرای قبل از انقلاب و همچنین جمهوری اسلامی  ایران سرمایه ها و منابع اقتصادی و انسانی این ملت را به یغما برده اند. بی عدالتی و عدم توازن در تقسیم بودجه کشور بیش از هر منطقه ای در بلوچستان خود را نشان می دهد. وضعیت سرمایه گذاری در امور زیربنایی، صنایع و خدمات در این منطقه اسفناک است. به همین خاطر متاسفانه جوانان بیکار بلوچ راهی جز مهاجرت از خاک آبا اجدادیشان و یا چاره ای جز فعالیت در کارهایی همچون سوختبری ندارند.

ملت بلوچ سالیان درازیست که در کنار محرومیت اقتصادی ناشی از استعمار، هدف سیاستهای شوونیستی و فاشیستی رژیم جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ زبان، اعتقادات دین، فرهنگ و تاریخ این ملت همچون دیگر ملل غیر فارس زیر چکمه ها و عبای ناسیونالیسم فارسی-شیعی لح شده و کوچکترین اعتراضی بر این وضعیت باعث هجوم نیروهای تا دندان مسلح همچون سپاه پاسداران می شود.

ما همه فعالین و تشکلهای سیاسی  ملت های غیر فارس استعمار ممالک غیر فارس توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران را محکوم می کنیم ، می دانیم همکاری و همراهی ما با یکدیگر بزرگترین ضربه بر پیکر این رژیم و همچنین تفکر مرکزگرایی و ناسیونالیسم فارسی است.

ما فعالین و تشکلهای امضاء کننده این بیانه وظیفه انسانی خود می دانیم که در کنار ملت مظلوم بلوچ باشیم. همچنین اعلام می کنیم که رنج و خشم ملت بلوچ، رنج و خشم همه ملل غیر فارس در ایران است.
حزب ملت بلوچستان
حركة النضال العربي لتحرير الاحواز
حزب استقلال طلبان كردستان
حزب مركزي ازربيجان جنوبي

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا