اخبار

دادستان عمومی المحمره هدف گلوله قرار گرفت

 أحوازنا

دادستان عمومی شهر المحمره روز گذشته هدف 2 گلوله قرار گرفت.

به گزارش رسانه های اشغالگر فارسی، یک گروه مسلح ناشناس علی رضا باوی، دادستان عمومی المحمره، را صبح روز شنبه مورخ 17/5/2014 در شهر أحواز هدف گلوله قرار داد.

امانت، مدیر روابط عمومی دادگاه های اشغالگر فارسی در الأحواز، گفت: افراد یک مجموعه مسلح علی رضا باوی را با 2 گلوله در سر و صورت هدف قرار دادند و نامبرده به یکی از بیمارستان های أحواز منتقل شد.

هدف قرار گرفتن دادستان عمومی المحمره در پی هدف قرار گرفتن عوامل و مزدوران اشغالگر فارسی در الأحواز رخ می دهد. در سال 2007 ملا هشام الصیمری، یکی از مزدوران رژیم اشغالگر، توسط مجاهدین مقاومت به هلاکت رسید و در سال 2013 نیز مجاهدین مقاومت الأحواز سید محمد، نماینده خامنه ای در شوش، را هدف گلوله قرار دادند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا