اخبار

فراخوان جنبش عربی آزادی بخش الأحواز برای شرکت در راهپیمائی اعتراضی کپنهاک

أحوازنا

از زمان اشغال أحواز وتا کنون و با وجود مبارزات و جانفشانیهای مستمر ملت عرب الأحواز و در مقابل ان جنایتهای بی پایان دولت اشغالگر فارس، جامعه جهانی و سازمانهای بین المللی مواقف اشکار و واضحی در قبال این جنایتها بر ضد ملت عرب الأحواز و دیگر ملتهای غیر فارس اتخاذ نکرده اند. این امر در سالهای گذشته و خصوصا از انتفاضه اپریل 2005 که موج دستگیریها و اعدامها بر ضد جوانان مبارز أحوازی وارد مرحله بی سابقه ای شده است، اشکارتر گردیده است.

تغییر این رویه و وادار کردن کشورها، سازمانها و مؤسسات بین المللی به عکس العمل در قبال دستگیریهای خودسرانه ای که روزانه و به شکل سییتماتیک بر ضد أحوازیها و دیگر ملل غیر فارس انجام می شود، نیازمند تغییر نگاه افکار عمومی در کشورهای غربی از طریق فعالیتهای وسیع ومتنوع از جمله تظاهرات و راهپیمایی ها  می باشد.

در همین راستا و در حمایت از أسرای احوازی و أسرای دیگر ملل غیر فارس دربند در زندانهای دولت اشغالگر فارس، جنبش عربی ازادی بخش الأحواز قصد دارد یک راهپیمایی وسیع تحت عنوان "هرگز شما را فراموش نخواهیم کرد" در تاریخ 10-01-2015 در شهر کپنهاک دانمارک برگزار کند. این راهپیمایی در ساعت یک بعد از ظهر از Ved Sporsløjfen شروع و سپس تظاهرکنندگان به سوی سفارت دولت اشغالگر فارس حرکت خواهند کرد.

جنبش عربی ازادی بخش الأحواز از تمام احوازیها و همرزمان از دیگر ملل غیر فارس و همچنین عربهای مقیم دانمارک و دیگر کشورهای اروپایی دعوت می کند تا در این راهپیمائی اعتراضی شرکت کنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا