اخبار

تظاهرات چند هزار نفری مردم الأحواز در اعتراض به الودگی هوا

أحوازنا

هزاران نفر از مردم عرب أحواز امروز شنبه 14-02-2014 در اعتراض به الودگی هوا و افزایش بی سابقه گرد و غبار و ریزگردها در مقابل ساختمان موسوم به "استانداری" دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان با دادن شعارهای عربی و فارسی سیاستهای نژادپرستانه و تبعیض امیز دولت اشغالگر فارس که منجر به فاجعه محیط زیستی کنونی شده است را محکوم کردند.

به  گفته شاهدان عینی، پس از تجمع چند ساعته تظاهرکنندگان به سوی مرکز شهر أحواز حرکت کردند. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی وابسته به اشغالگر با بستن پل نادری سعی کردند تا مانع رسیدن تظاهرکنندگان به مرکز شهر شوند. اما به رغم تمام این تلاشها عده ای از انان توانستند از راه های مختلف خود را به بازار عامری در وسط شهر برسانند.

برخی از فعالین حقوق بشر حاضر در تظاهرات از دستگیری تعدادی از شرکت کنندگان در این تظاهرات خبر دادند، اما تا هم اکنون نام این دستگیرشدگان اعلام نشده است.

شایان ذکر است که شهرهای مختلف أحواز از روز سه شنبه گذشته شاهد چندین تظاهرات بر ضد سیاستهای تبعیض امیز دولت اشغالگر فارس و بی اعتنائی ان به وضعیت خطرناک و بی سابقه زیست محیطی در أحواز بوده است. بسیاری از شهروندان أحوازی و کارشناسان محیط زیست خشکاندن تالاب های هور العظیم و فلاحیه وانتقال اب کارون و دیگر رودخانه های احواز به اصفهان ودیگر مناطق فارس نشین را از دلایل اصلی این فاجعه زیست محیطی می دانند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا