اخبار

#أحوازنا – ويدئو: جنبش عربي ازاى بخش الأحواز دو خط لوله انتقال نفت را منهدم کرد

"أحوازنا"

گردانهای شهید محی الدین ال ناصر شاخه نظامی جنبش عربی ازادی بخش الأحواز بامداد امروز سه شنبه 3 ژانویه 2017 طی دو عملیات هم زمان دو خط لوله انتقال نفت در اطراف شهرهای عمیدیه (امیدیه) و الدلمون(دیلم) را هدف قرار داد وخسارت سنگینی به انان وارد کرد.

مبارزان گردانهای شهید محی الدین ال ناصر ابتدا خطوط انتقال نفت در اطراف شهر عمیدیه که نفت میدان مارون را به شرکت نفت و گاز "اغاجری" منتقل می کند را هدف قرار داد و به شکل کامل منهدم کرد.

همزمان گروه دیگری از مبارزان شاخه نظامی جنبش خطوط انتقال نفت دیگری بین شهرهای جنابی (گناوه) و بندر دلمون (دیلم) را منفجر کردند و انتقال نفت به جزیره خرج (خارک) که با هدف صادر کردن ان صورت می گیرد را به صورت کامل متوقف کردند.

یکی از فرماندهان گردانهای شهید محی الدین ال ناصر تأکید کرد که عملیات بامداد امروز در راستای استراتژی جدید جنبش عربی ازادی بخش الأحواز مبنی بر هدف قرار دادن مراکز حساس و مهم اقتصادی دولت اشغالگر در خاک احواز می باشد. این مراکز وتأسیسات نفتی نقش مؤثری در تقویت اقتصاد دولت اشغالگر فارس و به دنبال ان سرکوب ملت عرب الأحواز و دیگر ملل تحت اشغال دارد.

 این فرمانده نظامی تأکید کرد سال 2017 شاهد عملیات بیشتری از این نوع خواهد شد و جنبش عربی ازادی بخش الأحواز برنامه دقیق و محکمی برای ضربه زدن به اهداف مشروع وابسته به اشغالگر در احواز تهیه کرده است.

شایان ذکر است که عملیات امروز دو خط حیاتی انتقال نفت را هدف قرار داده است. خطوط انتقال نفت بین شهرهای عمیدیه و "اغاجری" روزانه 440 هزار بشکه نفت میدان مارون را به شركت نفت و گاز "اغاجری" منتقل می کند. کما اینکه خطوط انتقال نفت بین شهرهای جنابی(گناوه) و بندر دلمون روزانه حدود 60 هزار بشکه را از میدان نفتی بحرکان با هدف صادر کردن ان به جزیره خرج(خارک) منتقل می کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا