اخبار

#أحوازنا-اعلام همبستگی تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان با ملت عرب الاحواز و حرکت النضال العربی لتحریر الاحواز در سالروز اشغال الاحواز

پس از فروپاشی حکومت سلسله تورکان در ممالک محروصه قاجار و اسقرار حکومت دست نشانده پهلوی که به واسطه یک توطئه انگلیسی صورت گرفت، رژیم پهلوی با شعار «یک ملت- یک زبان» در زیر لوای سیاست یکسان سازی هویتی اقدام به محو زبان، فرهنگ و اقتصاد ملل غیر فارس در جغرافیای موسوم به کرد. رژیم پهلوی شکل گرفته بر مبنای ناسیونالیسم افراطی فارسی در وحله اول زبان و دیگر مظاهر فرهنگی ملل غیر فارس از جمله تورکها، عربها را ممنوع کرد و بعد با تمرکز اقتصاد دولتی در مناطق فارس نشین عملا مناطق ملل غیر فارس را به ورشکستگی اقتصادی و فقر محکوم کرد و در چارچوب سیاست آسیملاسیون ملی رژیم پهلوی شروع به تغییر نامهای جغرافیایی در مناطق غیر فارس کرد.

رژیم پهلوی نه تنها در عرصه فرهنگ و اقتصاد بلکه در صحنه سیاست نیز تلاش کرد تا اراده ملی ملل غیر فارس را سرکوب کند که نمونه بارز آن اشغال اقلیم الاحواز توسط قوای نظامی ایران بود. یورش ددمنشانه رژیم پهلوی در ۲۰ آپریل ۱۹۲۵ و به اسارت گرفتن آخرین امیر محمره شیخ خزعل کعبی و تبعید ایشان به تهران و سپس قتل ایشان بدست مزدوران رژیم در سال ۱۹۳۶ و به دنبال آن فرمان اعدام مبارزین احوازی زمینه اشغال سرزمین الاحواز را فراهم آورد. بدین صورت حکومت ملی الاحواز ساقط و زمینه چپاول و ظلم علیه ملت عرب الاحواز از سوی پیروان شعوبیه فراهم آمد. رژیم پهلوی و خلف آن رژیم جمهوری اسلامی ایران با چپاول و استثمار ثرورت ملی ملل غیر فارس خصوصاً تورکها و عربها در مناطق آزربایجان و الاحواز اقدام به آبادانی مناطق مرکزی فارس نشین کرده است و متاسفانه امروز نیز شاهدیم که دولت ایران با پول و ثروت غصب کرده از نفت و گاز الاحواز و معادن آزربایجان جنوبی گروهای تروریستی در خاورمیانه پرورش می دهد. رژیم ایران با دخالت آشکار در امور کشورهای همسایه از آزربایجان شمالی گرفته تا یمن و سوریه عملاً ثروتهای ملی ملل غیر فارس ایران را پایمال می کند. در نود و چند سال عمر رژیم های فارسی پهلوی و جمهوری اسلامی اثبات شده است دشمنی و کینه ذهنیت ایرانی نسبت به ملل غیر فارس خصوصا تورکها و عربها نهادینه شده و به سادگی قابل تغییر نیست.

ما به عنوان «تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان» در سالروز اشغال الاحواز توسط رژیم پهلوی با مبارزات ملت عرب الاحواز برای رهایی از ستم و ظلم رژیم ایران اعلام همبستگی کرده و برای ملت دوست و برادر عرب الاحواز آرزوی توفیق داریم. و نیز اعلام می داریم که با تمام توان خود در کنار برادران و خواهران مبارز الاحواز خواهیم بود.

زنده باد ملت عرب الاحواز

زنده باد ملت ترک آزربایجان

زنده باد دوستی و اتحاد ملل تحت ستم در ایران

سخنگوی تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان

بابک چلبیانلی

۱۷ ۰۴ ۲۰۱۶

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا