اخبار

آلودگی فزاینده آبهای خليج عربی توسط شركتهای پتروشيمی

أحوازنا

بعلت نشت مواد سمی و آلاينده توسط شركتهای پتروشيمی در بنادر معشور(ماهشهر جعلی) وخورموسى (بندرامام جعلی) سواحل و خورهای الأحواز بصورت گسترده ای آلوده شده است.

تحقیقات و پژوهشهای اخیر توسط كارشناسان محيط زيست نشان می دهد آلودگی بشکل وسیعی در آبهای سواحل شرقی خليج عربی منتشر شده است. همچنین در این تحقیقات ميزان قابل توجهی از عنصر جيوه در ماهيان اين منطقه کشف سده که بيش از حد مجاز اعلان شده سازمان بهداشت جهانی است.

جيوه يكی از فلزهای سنگين وسمی ميباشد كه در صورت افزايش آن در بدن باعث مسموميت و فلج و مرگ انسان ميگردد. و به علت خطرناک بودن جيوه آن را با معيار PPB – در مقياس جزء از میليارد- درصورتي كه فلزهای ديگر رابا معيار PPM- درمقياس جزء از میليون- اندازه گیری مي كنند.

البته آلودگی سواحل الأحواز منحصر به جیوه نبوده، بلکه گزارشها حاکیست که علاوه بر جيوه فلزهای سمی ديگری مانند سرب، نيكل و كادميوم يافت ميشود. اين فلزات برای کسانی كه از ماهی های الوده به انها تغذيه می کنند بسيار خطرناك وكشنده مي باشد.

 يك كارشناس محيط زيست توضيح مي دهد كه 21 شركت پتروشيمي در بنادر معشور و خورموسی وجود دارند كه سالانه 5 تن جيوه را در آبهاي خورموسى و معشور رها مي كنند و این امر باعث الودگی آبهای ساحلی الأحواز كه محل تخم ريزی و تکثیر ماهيان وآبزيان می باشد، شده است.

از طرف دیگر یک صيادان معشوری می گوید "كه امسال در ساحل  ماهي مرده زیادی پیدا می کنیم، و صيد امسال نسبت به سالهای گذشته خيلی كمتر شده و ما مجبوريم به نقاط دور وعميق دريا برويم كه اين كار علاوه بر خطرات جانی، هزينه زيادی را بر دوش ما اضافه میكند."

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا