ارشيف

360 ميليارد تومان جهت تكميل شهرك هاي فارس نشين در ابوشهر

مركز مطالعات و تحقيقات جنوب الأحواز اشغالي از ساخت و ساز چندين پروژه شهرك
در الأحواز خبر داد.

اين مركز طبق تحقيقاتی که انجام شده از سرمايه گذاري بيش از 360 ميليارد تومان
جهت اسكان فارس هاي مهاجر در استان ابوشهر خبر داد.

رژيم منحل و فرسوده فارس درصدد است تا با اين روش بافت جمعيتی منطقه را تغيير
دهد.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا