ارشيف

واگذارى ٢٤٨ واحد مسكونى در شهرستان فلاحيه

به نقل از مركز مطالعات و تحقيقات در احواز اشغالى پروژه مسكن مهر ( مهاجران فارس
نشين) در شهرستان فلاحيه به وسيله سه شركت ساختمانى در اين شهرستان در حال احداث
است.

سرپرست مسكن و شهرسازى فلاحيه افزود: سهم دولت نيز براى دو پروژه كه شامل ٨٠ و
٦٨ واحدى است و به شيوه جديد در حال احداث است تا ٢٥ ميليون تومان و براى پروژه
١٠٠ واحدى كه به صورت سنتى در حال احداث است و ١١ ميليون تومان (به گفته مسئولان
رژيم فارس) است كه تا پايان سال جارى شاهد بهره بردارى اين واحد ها خواهيم بود.

شايان ذكر است: رژيم فرسوده فارس در چند سال اخير هزاران هكتار از زمينهاى
كشاورزى مردم عرب الاحواز را غارت كرده و تعداد زيادى از ساكنان اصلى اين منطقه را
بى خانمان کرد . در حاليكه محدويتي كه بر شهروندان احوازى اعمال شده است ”
شرايط خفقان آميزى” با خود به همراه داشته و بر زندگى مردم تاثير منفى گذشته
است.

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا