ارشيف

رژيم فارس كشور عربستان سعودى را به تروريست متهم كرد

به نقل از چندين سايت خبرى رژيم فارس: چهارشنبه 2012-11-07
با انتشار خبرى كشور عربستان سعودى را به تروريست متهم كرده است.

در اين خبر امده:

که كشور عربستان سعودى با همكارى گروه هاى تروريستى و
وهابى (الاحوازى) از وهابیت حمايت مى كنند كه اين افراد تروريست ( احوازى) با شركت
در برنامه هاى كانال هاى عربى موجب تشويش و تحريف افكار مردمى شده اند.

شايان ذكر است با يارى خداوند متعال و همكارى بردارانمان
در كشورهاى عربى توانستيم ظلم و تبعيضی كه بر شهروندانمان در الاحواز صورت مى گيرد
را به جهان و جهانيان برسانيم، ولى هر بار كه يك شبكه تلويزونى اسم الاحواز را ذكر
كند بلافاصله رژيم اشغالگر فارس با پارازیت بر روى كانال ها از طریق ماهواره مردم
را از مشاهده همچون برنامه هایی محروم مى كنند كه مبادا مردم با شنيدن و ديدن اين
برنامه ها خواستار حقوق شان باشند و بر شجاعت آنان افزوده شود.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا