ارشيف

بازداشت هاى كوركورانه در شهر سوس

به نقل از خبرگزارى جبهه دمكراتيك مردمى احواز، رژيم فارس چندين نفر از
شهروندان عرب را دستگير و به مكان نامعلومى انتقال داده است.

به نقل از اين خبرگزارى أسامی چهار نفر از بازداشت شدگان شهر سوس (شوش نام
اشغالى) زير عبارتند از:

١- محمد عبدالله دبات ٢٨ ساله به شماره پرونده 00000020002508 تاريخ بازداشت
٥/٩/٢٠١٢

٢- ميلاد دبات ٢٧ ساله 

٣- مهدي زبيدى ٢٩ ساله

٤- قادر مجيد كطان زاده ٢٦ ساله

خبرها حاكى از محاكمه قريب الوقع اين جوانان در دادگاه انقلاب در شهر احواز
پايتخت دارد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا