ارشيف

نقص شديد امكانات پزشكى در بيمارستانها

با وجود افزايش آلودگى محيط زيست، آب آشاميدنى و گردو
غبارهاى كه در الاحواز وقوع داده شد، اوضاع و احوال بيمارستانها و درمانگاه هاى
پزشكى هم چندان رضايت كننده نيست.

كمبود تجهيزات پزشكى و پزشكان متخصص در خصوص بيماريهاى
مزمن و كم يابى دارو و گرانى ويزيت پزشكان بزرگترين مشكلات شهروندان شهرستان معشور
(ماهشهر نام اشغالى)
به شمار مى رود.

بيمارستانهاى (د و ل ت ى) و درمانگاها كه به دليل قبول دفترچه درمانى، بيشتر شهروندان به اين
مراكز مراجعه مى كنند و پرسنل با كم تجربى و با دادن داروها مسكن بدون اينكه
بيمارى اين شهروند را كشف كنند. كه اين امر بعد از مدتى سبب وخيم شدن بيماريها در
الاحواز شده است.

شايان ذكر است انتقال بيماريهاى خطرناك چون ايدز و
هپاتيت به دليل استفاده چند باره از وسايل يك بار مصرف در بيمارستانها گزارش داده
شده است، كه اين امر منجربه نگرانى مردم و بيماران شده است.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا