ارشيف

بازداشت شاعر ملى گراى عرب الاحواز و چند شهروند ديگر

به نقل از خبرگزارى جبهه دمكراتيك مردمى احواز:

دوشنبه 2012-11-12 نيروهاى امنيتى اطلاعاتى رژيم اشغالگر
فارس در يك هجوم وحشيانه به محفل عزادارى شهيد شاعر ستار صياحى تعدادى از همبستگان
و دوستداران وى را بازداشت نمودند.

اسامى بازداشت شدگان به شرح زير است:

شاعر حميد حيدرى ( ابو امجد)

احمد رمضان حزباوى

رضا رمضان حزباوى

امين كريم صياحى

ابو ماهر فرزند شهيد ستار صياحى

خبرها حاكى از آن است که مزدوران
رژيم اشغالگر فارس اكثر آنها با لباسهاى شخصى در مراسم عزادارى شهيد حضور داشتند،
براى زير ذره بين گرفتن كوچك ترين حركت ( از وحشت بزرگترين خيزش) از سوى اهالى و
دوستداران اين شاعر بزرگ صورت گرفت.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا