ارشيف

ترویج ناسیونالیسم توسعه طلب فارسی توسط بریتانیا

توضيح از تريبون: از طنزهاي گزنده تاريخ، نقش بريتانيا
در بركشيدن آريانيسم فارسي به مقام حاكميت سياسي ايران از طريق كودتاي رضاخاني و نقش
مشابه شبكه سوپر مدرن، حرفه­اي و تٲثيرگذار سرويس فارسي تلويزيون بي بي سي در زمان
حال است. تلويزيون بي بي سي فارسي چهار نعل در جهت نهادن پايه­هاي ذهني
“فارسستان” در اعماق ناخودآگاه بينندگان بيشمار خود در منطقه است. اين
پروژوه بسيار مبارك و ميمون ميبود اگر يك خصوصيت زشت را نداشت: توسعه طلبي آريايي!

اگر پروژه فارسستان سازي بي بي سي فارسي به معني تشكيل
كشور فارسستان متشكل از آحاد مردم فارس زبان بود، عيب بزرگ آن همانا سرنوشت سياه
اقليتهاي محصور در ميان آنها مي­بود. اما اين پروژه بسيار دقيق بسيار بزرگتر بوده
و ناظر بر بيگانه­سازي ملل غيرفارس منطقه و القاي فارس بودن اكثريت قريب به اتفاق
ملل ايران، افغانستان، تاجيكستان و حتي بخش بزرگي از ازبكستان است.

پروژه بي بي سي فارسي ايجاد زيرساخت روانشناسانه تٲسيس
فارسستان بزرگ به قيمت انكار و نابودي معنوي و فيزيكي ملل همسايه است. پروژه بي بي
سي از هر جهت مطابق نسخه هاي شناخته شده براي آسيملاسيون ملل تحت استعمار است و از
اين جهت در قبال يك بررسي انتقادي كاملا آسيب پذير و شكننده است. اين موضوع بايستي
از هر حيث در مركز دقت جنبش ملي آذربايجان باشد و مقاله زير اقدامي در اين جهت است
(پايان توضيح)

همه می دانیم که عمر رژیم کنونی ایران بسر رسیده و در
وقت اضافی بسر میبرد و بریتانیا نیز در فکر تعویض مهره سوخته خود یعنی رژیم
آخوندی، با دست نشانده جدید است. این تصمیم بریتانیا را از عملکرد بی بی سی فارسی
که شعبه ای از سازمان اطلاعاتی و جاسوسی بریتانیا است، میتوان فهمید.

اخیراً شاهد تبلیغ ناسیونالیسم فارسی بطرز بسیار افراطی
در بی بی سی و دیگر رسانه های وابسته به بریتانیا هستیم. تبلیغ ناسیونالیسم فارسی
فقط محدود به ایران نمیشود بلکه حتی در کشورهای افغانستان و تاجیکستان که فارس
زبانها در آنجا در اقلیت هستند نیز دیده میشود. تبلیغ ناسیونالیسم افراطی فارسی از
یکطرف و بایکوت اخبار مربوط به دنیای ترکها از طرف دیگر بیانگر آنست که استعمارگر
پیر یعنی بریتانیا در حال پیشبرد یک سناریوی زیر زمینی جدیدی است و جا دارد که
مردم ترک ایران علی الخصوص آذربایجانیها آگاه شوند.

می دانیم که کشور تاجیکستان مستعمره روسیه است.
افغانستان نیز به مستعمره آمریکا تبدیل میشود. عراق نیز زیر سلطه آمریکا درآمد.
ایران نیز از زیر یوغ استعمار بریتانیا رها شده و زیر یوغ روسیه و چین فرو رفته
است. بنابراین استعمارگر پیر یعنی بریتانیا در خاورمیانه ثروتمند بدون مستعمره
مانده ومنافعش به خطر افتاده است. چون مردم خاورمیانه از بریتانیا تنفر دارند
امیدی چندانی به نفوذ مجدد بریتانیا در خاورمیانه دیده نمیشود. لذا بریتانیا
شتابزده درصدد ترویج احساسات شدید ناسیونالیسم فارس برآمده تا نظر فارسهای ناامید
از آینده را بطرف خود جلب کند و آنان را در سیاهی لشکر خود بگنجاند تا در شطرنج
سیاسی منطقه برای خود چند مهره ای فراهم کرده باشد. از آنجائیکه بریتانیا هیچ
شانسی برای نفوذ در خاورمیانه ندارد بنابراین مجبور شده است با احیا و تقویت مجدد
ناسیونالیسم فارس و اتحاد با فارسهای ناامید از آینده، برای خود رفیقی در
خاورمیانه دست و پا کند. یعنی از همان تکنیک قدیمی که در شکست دادن دکتر مصدق ترک
و روی کار آمدن پان ایرانیستهای دیکتاتور نتیجه گرفته بود.

تقویت احساسات ملی گرایانه فارسها توسط بریتانیا از طرق
مختلف مانند: کانالهای تلویزیونی فارس زبان خارج از کشور، ویکیپدیاهای فارسی و بی
بی سی فارسی صورت میگیرند. بطوریکه انسان از قدرت تبلیغات فوق الافراطی فارسها در
رسانه ها حیران می ماند. اگر به ویکیپدیاهای فارسی زبان مراجعه کنید درخواهید یافت
که تمام مشاهیر ترکان آذربایجانی را فارس معرفی کرده اند! و برای آنکه در صحنه
رقابت فارسها با ترکها، شوونیسم فارس دست تنها نماند، بعضی از مشاهیر آذربایجان
مانند شاه اسماعیل صفوی و نظامی گنجوی را نیز کُرد معرفی کرده اند تا با ایجاد جنگ
ترک با کرد، فارسها در امان بمانند. در اخبار بی بی سی سعی بر آن میشود تا بعضی
شهرهای دو زبانه آذربایجان غربی را کردستان بنامند! این در حالیست که هیچوقت به
شهرهای ترک زبان استان کردستان مانند بیجار و قروه کوچکترین اشاره ای نمیشود. هدف
بی بی سی ترحم بر اکراد نیست بلکه هدف آنان ایجاد جنگ ترک با کرد است، زیرا ز هر
طرف که کشته شود، سود شوونیسم فارس است. حتی بسیاری از کانالهای تلویزیونی کُرد
زبان توسط بریتانیا و با همکاری تئوریسینهای فارس اداره میشوند که اهداف آنان نه
تقویت پان کردیسم بلکه ایجاد تنفر و اختلاف بین کرد با ترک است. هزینه ترویج
ناسیونالیسم فارس بقدری زیاد است که هر انسانی مبهوت می ماند. بعنوان مثال بنده
یکی از اغلاط متن ویکیپدیای فارسی را در یک جمله اصلاح کردم ولی درست چند دقیقه
بعد به حالت قبلی درآمد! با توجه به حجم بسیار عظیم ویکیپدیای فارسی و سرعت کنترل
آن مجموعه عظیم توسط افرادی ناشناس که کوچکترین اجازه اصلاح را حتی برای چند دقیقه
نمیدهند، میتوان دریافت که با چه لشکر عظیم و چه سرمایه هنگفت از این دژ تبلیغات
ناسیونالیسم فارس حمایت میشود. معلوم است که این لشکر و سرمایه عظیم از توان چند
نفر فارس افراطی خارج است و پشت پرده از طریق یک سازمان اطلاعاتی بسیار قدرتمند
تغذیه میشود.

ترویج احساسات بسیار افراطی ملی گرایانه فارسی در بی بی
سی که اخیراً بسیار شدید شده است، بیانگر استراتژی پنهان بریتانیا برای نزدیکی با
فارسها بمنظور باز کردن جای پا در خاورمیانه است. سانسور اخبار مربوط به تجزیه طلبان
ایرانی توسط رسانه های بریتانیایی مخصوصاً بی بی سی ، سانسور خبر بسیار مهم سناتور
دنا روراباکر در مورد «حق جدایی آذربایجان جنوبی از ایران» در بی بی سی ، معرفی
کوروش کبیر (کوروش آدم کش) بعنوان شخصیت مهم ایران توسط بی بی سی و مطرح کردن
موضوعاتی در بی بی سی که باعث تحریک احساسات ملی گرایانه فارسها میشود، حکایت از
تلاش بریتانیا برای دوستی با فارسها و تداوم استعمار کثیف آنان بر ایران است. مضحک
آنست که بی بی سی خبر بسیار مهم سناتور دنا روراباکر را چاپ نکرد ولی پاسخ یکنفر
پان فارس (تورج دریایی) به آن خبر را چاپ کرد! یعنی خود خبر چاپ نشد ولی پاسخ آن
خبر چاپ شد! (اینهم از تریبون بظاهر آزاد و مسخره بریتانیایی)

جالب آنکه بنده جوابی در رابطه با پاسخ آقای تورج دریایی
به سایت بی بی سی فارسی فرستادم و طبق انتظار از پیش رفته، جواب بنده سانسور شد تا
به خوانندگان بی بی سی چنین القا شود که اکثر مردم ایران طرفدار پاسخ مسخره و
شوونیستی تورج دریایی هستند. بی بی سی حتی با بکارگیری روشهای قدیمی و از مد
افتاده، مانند؛ معرفی کردن فارسهای افراطی با اسامی جعلی ترکی و لبیک آنان به تورج
دریایی شوونیست، قصد باد کردن عروسک خیمه شب بازی خود یعنی شوونیسم فارس را داشت،
غافل از آنکه تشت رسوایی بریتانیا خیلی وقت است که از بام افتاده است.

سید احمد کسروی در کتاب «تاریخ هیجده ساله آذربایجان»
بروشنی توصیح میدهد که بریتانیا با اسکان دادن ارامنه و کردهای سنی مهاجر در غرب
آذربایجان قصد ایجاد یک دیوار قومی و مذهبی بین آذربایجان جنوبی و ترکیه را دارد.
امروزه در تمام سخنرانیهای پان فارسها این مطلب که «آذربایجان صد در صد ترک نیست»
بصورت ترجیع بند درآمده و مدام تکرار میشود. پان فارسها، 98% مردم ترک آذربایجان
را نمی بینند ولی روی 2% مهاجران غیر ترکزبان ساکن آذربایجان ذره بین میگذارند.
این موضوع بهترین دلیل برای تجزیه ایران و استقلال آذربایجان جنوبی است. زیرا در
صورت تأخیر استقلال آذربایجان جنوبی، استعمارگر پیر یعنی بریتانیا و نوکر دست
نشانده اش یعنی شوونیسم فارس، مهاجران بیشتری را در آذربایجان جنوبی اسکان خواهند
داد که در آینده میتواند به جنگهای خونین منجر شود. اگر در موقع تجزیه ایران و
استقلال کشورهای جدید خون ریخته شود، مسبب و مقصر اصلی بریتانیا و شوونیسم فارس
است و آن کشور با عروسک خیمه شب بازیش یعنی شوونیسم فارس، باید در آینده در
دادگاههای جنایی پاسخگو باشد.

بنابراین مردم آذربایجان جنوبی باید از هم اکنون آماده
باشند تا با سرنگونی قریب الوقوع حکومت آخوندی ایران، بهمراه دیگر ملل اسیر
شوونیسم فارس، مانند اعراب الاحواز، لرها، قشقاییها، بلوچها، ترکمنها، گیلکیها و
مازندرانیها همگی همزمان اعلان استقلال یکجانبه نماییم تا با تشکیل کشورهای جدید
بتوانیم فرهنگ و زبان اجدادی خودمان را نجات دهیم و اجازه ندهیم که بریتانیا و
نوکر دست نشانده اش یعنی شوونیسم فارس بیشتر از این به پاکسازی قومی و اسکان دادن
مهاجران غیر قانونی در سرزمین ما بپردازند.

 

آتابای همدانی از کشور آذربایجان جنوبی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا