ارشيف

واگذارى چندین واحد مسكونى به مهاجران فارس در جنوب الاحواز

مدير كل راه و شهرسازى ابوشهر اعلام كرد: 4500 واحد
مسكونى ( مهر) در شهر ابوشهر به بهره بردارى رسيد.

در همين راستا: 340 واحد مسكونى در شهر غنوه ( گناوه نام
اشغالى)به صورت همزمان به بهره بردارى رسيد.

همچنين وى افزود: زير بناى هر واحد 114 تا 157 متر مربع
است و زير بناى مجموع پروژه شهرك سازى شهر غنوه 42 هزار و 198 متر مربع است.

رژيم اشغالگرفارس از طريق دستنشاندگان خود دست به هر نوع
عمل تروريستى عليه مردم مظلوم قوميتهاى غیر فارس زده كه شامل دستگير ها و
بازداشتهاى غير قانونى، شكنجه، قتل هاى مخفيانه، غارت اراضى و كوچ اجبارى سكان
اصلى و تغيير بافت جمعيتى و غيره…. بوده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا