ارشيف

ساخت و ساز شهرك ها در اكثر شهرستان هاى الاحواز قابل مشاهده است

حجازى رئيس شوراى مسكن ( مهر) در الاحواز تصريح كرد: ميزان تعهد شهرك هاى فارس نشين در شمال الاحواز ٤٠ هزار و ٥٠٠
واحد عنوان كرد و ادامه داد که اين واحدها بايد تا پايان سال جارى آماده و تحويل
داده شود.

وى همچنين افزود: تمام شهرستانهاى شمال الاحواز به ويژه شهرهاى بزرگ همچون
سوس، تستر، قنیطيره، معشور و حميديه كه طرحهاى زيادى دارند بايد هر چه سريعتر نسبت
به آماده سازى شهرك ها اقدام كنند. 

درهمين زمينه در شهرستان برازجان كه دومين شهر بزرگ و پرجمعيت در جنوب الاحواز
به شمار مى آيد، ٢٧٠ واحد مسكونى فارس نشين  هم به بهره بردارى رسيد. 

به گفته مسئولان زير ربط زير بناى هر واحد ٧٥ متر مربع است و براى هر واحد ٣٢٠
ميليون ريال هزينه شده است. 

شايان ذكر است: مقاومت عليه فعاليتهاى شهرك سازى در الاحواز از زمان آغاز
اجراى اين پروژه ها در مناطق مختلف الاحواز شروع شده و از اولين مراحل اجراى اين
طرح درگيرهايى ميان  شهروندان عرب الاحواز( مالكين زمينهاى كشاورزى) و شهرك
نشيان فارس همچنان ادامه دارد، لیكن تاكنون سياستهاى رژيم پليد فارس در عمليات عرب
زدايى و عمليات تغير بافت جمعيتى به هدف خود نرسیده چرا که مردم عرب الاحواز کم کم
روشهای این رژیم را کشف کرده اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا