ارشيف

نصب پايگاه هاى سيار در شهرستان تستر

خبرنگار ما از احواز اشغالى گزارشی از فعالیت نيروهاى
بسيج و همچنین سپاه رژيم فارس و نصب پايگاه هاى سيار در شهرستان تستر تقدیم کرد.

خبرنگار ما افزود: افتتاح كانال احوازنا دريچه ای است به
سوى آزادى این ملت بزرگ ولی در مقابل رژيم متزلزل فارس از این خبر خوشش نیامد. با
گسترش نظارت و پيگيرى در امور دولت الاحواز از سوى كشورهاى عربى و افشاى سياست هاى
سركوبگرانه و نژاد پرستانه دشمن و نفوذ آن در خاور ميانه از طريق شبكه هاى ( وصال،
صفاء، احوازنا ..) و روشن كردن حقايق و توسعه آگاهى ملى ميان شهروندان عرب الاحواز،
رژیم فارس حالت اماده باش به خود گرفته است.

به اين دليل رژيم فارس با راه اندازى پايگاه هاى سيار كه
با تمام تجهيزات براى رديابى و كشف در مناطق مختلف شهرستان به كار گرفته شده، با
حمله بر روى پشت بام ها منازل شهروندان تمام ظروف ماهواره ها راجمع آورى كردند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا