ارشيف

امام جمعه احجار سبع: سیستم نژادپرستانه رژیم فارس باعث بالا رفتن درصد بیکاری در الاحواز شده است

به گفته امام جمعه
احجار سبع، علی ابراهیمی پور
، در چند روز گذشته در این منطقه مقامات رژیم فارس
در صدد پیشبرد فرصتهای اشتغال برای شهروندان بدون کار این منطقه شده است.

با توجه به رویداد
این عملکرد رژیم فارس با دادن فرصتهای اشتغال به شهرنشینان فارس دایره به دست
اوردن عمل توسط احوازیها را تنگ کرده است. و اضافه بر ان با توجه به این که رژیم
فارس روش یا سیستم نژادپرستانه خود را علیه احوازیها پیاده میکند.

ابراهیمی پور در
ادامه گفت که رژیم فارس تلاش دارد تا نژادپرستی را در این منطقه توسط فارسهای تازه
کار رواج دهد و اولویت بدست اوردن کار را به فارسهای ساکن آن منطقه بدهد تا از این
طریق بتواند آنها را در دایره های حکومتی و همچنین شرکت های رسمی به کار بپذیرد.
وی همچنین در این مورد افزود که اکثر شهروندان تحصیل کرده دارای کارو دانش کافی
هستند و هیچ گونه مشکلی را نخواهند داشت اما به دلیل این امر درصد بیکاری در این
منطقه رو به فزونی است.

شایان ذکر است که در
پی این سیاستهای خبیث و شوونیستی، رژیم فارس سعی در پیاده کردن نقشه تغییر بافت
جمعیتی الاحواز است و این امر به سبب اسکان بی رویه فارسها در مناطق عربی است. و
در مقابل شهروندانی که از این سیاست پلید بی خبر هستند در دام مهاجرت از وطن خود
می افتند.  

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا