ارشيف

بیانیه تشکیلات یئنی گاموح خطاب به روشنفکران فارس زبان ایران به مناسبت 21 آذر

بیانیه تشکیلات یئنی گاموح خطاب به روشنفکران فارس زبان ایران به مناسبت
21 آذر

روشنفکران و آزادیخواهان فارس زبان ایران !

   بیست ویکم آذر ماه برای بسیاری از شما روز آشنایی می باشد بسیاری از شما سالها این
روز را باعنوان “روز نجات آذربایجان” جشن گرفته اید. سالها این روز را به
عنوان پایان “غائله آذربایجان” در کتابهای درسی و تاریخی ، تلویزیون رسمی،
روزنامه ها و مجلات برای شما معرفی کرده اند روزی که ایران عزیزتان از تجزیه شدن نجات
یافته است، روزی که نقشه کمونیستها و وابستگان به شوروی برای جدایی آذربایجان از ایران
نقش بر آب شده و عظمت ایران دوباره برگردانده شده است
.

اما به راستی چه گذشت بر آذربایجان؟

اسناد و مدارک، خاطرات نجات یافتگان از آن لشکرکشی – رهایی آذربایجان!
– اعترافات برخی از اعضای بلندپایه ارتش اشغالگر آن روز همچون ارتشبد فردوست و سرهنگ
درخشانی و شهادت افرادی چون قاضی ویلیام داگلاس آمریکایی حاکی از وقوع جنایت و قتل
علم فیزیکی و فرهنگی ملت آذربایجان در آن روزها می باشد. نزدیک به سی هزار نفر از شهروندان
آذربایجان که بسیاری از آنها بدون محاکمه اعدام شدند قربانی این به اصطلاح رهایی آذربایجان
شدند. آنها تاوان تشکیل حکومتی را می دادند که به صورت مشروع و دمکراتیک در انتخاباتی
آزاد با رای اکثریت مردم انتخاب شده بود؛ حکومتی که بر اساس کنوانسیونهای بین المللی
با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملت آذربایجان تشکیل شده بود. حکومتی که پایه های آن از
اعتراض به سیاستهای راسیستی و شوونیستی حکومت پهلوی و جریانهای فکری مرکزگرای آن دوره
و بر اساس ایده های مدرن روشنفکران و مبارزانی چون سیدجعفر پیشه وری ریخته شده و تبلور
خواسته های جامعه آن روز آذربایجان بود
.

علیرغم تبلیغات دولتی در طول 67 سال پس از اشغال آذربایجان تاریخ خدمات
بی نظیر این حکومت ملی را برای نسل امروز آذربایجان آشکار کرده است. خدماتی که در آن
یکسال برای رفاه ، آبادانی و ارتقاء فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آذربایجان انجام شده بود
بنا به گفته ویلیام داگلاس (سرزمین عجیب با مردمانی مهربان ) بیش از حکومت بیست ساله
رضاشاه بود

.

برابری حقوقی زن و مرد و اعطای حق رای و حق کاندیدا شدن به زنان آذربایجان
برای اولین بار در ایران و خاورمیانه ، تاسیس دانشگاه تبریز ، رسمیت یافتن زبان ترکی
به مثابه زبان رسمی آذربایجان ، تاسیس مدارس مدرن در شهرهای مختلف ، تاسیس رادیو ،
تدوین قانون کار ،  تاسیس بیمارستانها و کلینیک
رایگان، احداث و تعمیر راهها ، اصلاحات ارضی و تقسیم زمین در بین دهقانان نمونه هایی
از خدمات فرقه دمکرات آذربایجان می باشد.این خدمات دولت پیشه وری و در مقابل آن جنایات
ارتش شاهنشاهی به ویژه مراسم سوزاندن هزاران جلد کتاب ترکی در 26 آذر سال 1325 در شهرهای
مختلف آذربایجان با حضور مقامات دولتی، سکوت و حتی همراهی روشنفکران و جریانات سیاسی
مرکزگرا در مقابل این جنایت در حافظه ما آذربایجانی ها نقش بسته است
.

 بیست ویکم آذر برای ما آذربایجانی
ها از یک طرف یادآور حاکمیت اراده ملت و از طرف دیگر بی اعتباری سیاستمداران مرکز نشین،
معامله قدرتهای بزرگی چون آمریکا و شوروی به خاطر منافع خود و چشم پوشی از فاجعه انسانی
بر علیه یک ملت مظلوم و وجه معامله قرار گرفتن یک جنبش بر حق می باشد
.

آیا زمان جعل تاریخ ، تقدیس خون آریایی ، شوونیزم و راسیزم به سر نیامده
است؟ آیا زمان مراجعه به اسناد بیطرف و منصف در مورد این روز تاریخی فرا نرسیده است؟
آیا زمان تجدید نظر در مورد نگاه ایران تک ملیتی و تک زبانی و تقدیس تمامیت ارضی به
هر بهایی از جمله پایمال شدن حقوق بشر نیامده است؟ آیا زمان عمل به تعهدات بین المللی
و ژستهای دمکراتیک نرسیده است؟

به عنوان یک تشکل آذربایجانی فعال در داخل کشور از تمامی گروهها ، تشکلها
، احزاب و روشنفکران فارس و مرکزگرا خواستاریم سکوت و همراهی 67 ساله را در مورد جنایت  آذرماه 
1325شکسته و با شفاف سازی مواضع خود در خصوص مسئله ملی و حقوق ملتهای ساکن در
ایران راه را برای حل مسالمت آمیز این مسئله هموار سازند
.

با احترام به قهرمانان فدایی فرقه دمکرات آذربایجان

کمیته مرکزی حزب یئنی گاموح – تبریز 
20 آذر 1391

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا