ارشيف

اخذ وثيقه 500 ميليون ريالى براى ازادى يك شهروند

به گزارش خبرگزاری احوازنا بخش عربی، على غانم صياحى
٢٧ ساله
از اهالى شهرستان حميديه است كه در2012.10.21 دستگيرشد.

قاضی دادگاه انقلاب واقع در احواز اشغالی برای ازادی اين
شهروندعرب الاحواز در خواست قید وثیقه 500 ميليون ريال تعیین نمود.

شايان ذكر است: رژيم اشغالگر
فارس به هر صورتى كه امکان دارد مى خواهد مردم را از لحاظ اقتصادى به زانو بزند، و
اخذ وثيقه هاى هنگفت از مردم در قانون اساسى ذكر نشده بلكه اين خواسته و اراده
مزدوران نظام فارس است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا