ارشيف

آزادى بازداشت شدگان به حساب تمام شدن جان خانواده ها

به گزارش خبرنگار ما از احواز اشغالى: قاضى شعبه ١٢
دادگاه انقلاب احواز اشغالى براى آزادى دو شهروند عرب حكم وثيقه صادر نمود. عبود
سبهان منبوهى
و هادى عبيات با مبلغى بالغ بر ٥٠٠ ميليون ريال به قيد
وثيقه ازاد شدند.

نكته قابل توجه اينجاست که مزدوران رژيم فارس جوانان
بيگناه را دستگير كرده و به انها اعترافات و اتهامات ساختگى تحميل نموده، كه بعد
از گذشت زمانى آنها را وادار به پرداخت مبلغ هنگفتى وادار می کنند، كه اين مبلغ را
( به گفته مزدوران نظام) جريمه عنوان مى كنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا