ارشيف

فقر و محروميت در استان جمبرون (جنوب احواز اشغالي) بيش از ١١٠ كلاس درس را تعطيل كرده است

به نقل از خبرگزاری احوازنا بيش از ١١٠ كلاس اموزشی در
استان جمبرون به علت كمبود إمكانات و بي اعتنايي مسئولان رژيم فارس به طور كامل
تعطيل شده است.

اين خبر نيز توسط سايت شونيستي رژيم منتشر شد و علت بسته
شدن اين فضاي اموزشی را خشكسالی متوالی در منطقه و قطع شدن مكرر برق اعلام کردند.

با توجه به سياست هاي پليد اين رژیم شونيستي هدف أصلی از
اتخاذ چنين تصميماتی مهاجرت دادن إجباری ساكنان أصلی اين منطقه و اسكان مهاجران
فارس در شهرك هاي فارس نشين می باشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا