ارشيف

انتقال 5 جوان عرب احوازی محکوم به اعدام جهت اجرای حکم

به نقل از خبرگزاری احوازنا روز
جمعه18-1-2013, خانواده های 5 نفر محکوم به اعدام ,به نام های 1- هاشم شعبانی
2-محمد علی عموری 3- هادی راشدی 4- سید جابر البوشوکه 5-سید مختار البوشوکه  مقابل درب زندان کارون تجمع نموده و خواستار دیدار
با فرزندان خود شدند که طبق اخبار رسیده از الاحواز اشغالی به انها اطلاع داده شد
فرزندان انها به خارج از زندان و به مکان نامعلومی انتقال داده شدند.

خانواده ها نگرانی خود را از احتمال
اجرای حکم اعدام فرزندان خود در مکانی خارج از زندان اعلام نموده و خواستار دخالت
سازمان های حقوق انسان  برای  توقف اجرای 
حکم اعدام  شدند .رژیم اشغالگر
فارس  احوازی های محکوم به اعدام را در
مکان های کاملا سری و مجهول اعدام می نماید 
و در ضمن پس از تنفیذ حکم اعدام اجساد را به خانوادهایشان تحویل نمی دهد و
بعد از مثله کردن اجساد انها را در مکانی مجهول دفن می نماید.

رژیم جنایتکار اشغالگر فارس با کاربرد
روش های جنایتکارانه  سعی در توقف و منع
تحرک روزافزون ملت عرب احواز دارد اما ملت عرب با حضور خود در میدان های
مبارزه  علیه این دشمن بیگانه فارس  دیوار ترس و وحشت این بیگانگان را درهم شکسته
اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا