ارشيف

تظاهرات و اعتراض جوانان عرب احوازی در شهر عبادان

به نقل از خبرگزاری احوازنا هفته
گذشته شنبه 20-1-2013 تعداد زیادی از جوانان عرب شهر عبادان (ابادان نام اشغالی)
در مقابل یکی از شرکت های پتروشیمی واقع در این شهر تجمع کرده و اعتراض خود را
نسبت به وضعیت معیشتی و زندگی سخت خود 
بروز نمودند.

عبادان یکی از شهر های واقع در شمال
الاحواز دارای چندین شرکت نفتی و پتروشیمی است ولی جوانان تحصیل کرده و دارای
مدارک سطح بالای علمی از حق استخدام در این شرکت ها محروم و فقط دود و مواد سمی
حاصل از این شرکت ها نصیب انها می باشد.

همچنین به نقل از این خبرگزاری پس از
تجمع گسترده جوانان معترض علیه سیاست این اشغالگران و بیگانگان فارس، نیروهای ضد
شورش و نیروهای ویژه انتظامی و اطلاعاتی در محل حاضر شده و تظاهر کنندگان را متفرق
و تهدید به بازداشت نمودند.

لازم به ذکر است که بیش از 60 درصد از
شهروندان عرب الاحواز فاقد هر گونه کار و منبع درامدی برای خانواده خود هستند و اینکه
نیروی کار مشغول در شرکت ها به طور کلی از مناطق فارس بیگانه می باشد.   

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا