ارشيف

پروژه جدید شهرک فارس نشین با ظرفیتی بیش از 32000 واحد مسکونی در ابوشهر

به نقل از مرکز تحقیقات و مطالعات
جنوب الاحواز اشغالی رژیم اشغالگر فارس در یک اقدام جدید در نظر دارد یک شهرک فارس
نشین را  امسال به مرحله اجرا دراورد.

به نقل از این مرکز این پروژه جدید شهرک
سازی با ظرفیتی بیش از پیش در نظر دارد بیش از 32000 واحد مسکونی را تقدیم فارس های
مهاجر به الاحواز اشغالی نماید و اینکه  رژیم
بیش از  4500 واحد را تا پایان ماه مارس و
بقیه را تا پایان سال 2014 به اتمام خواهد رساند.

مرکز مطالعات و تحقیقات مطالعات
گسترده ای را در این زمینه به اجرا دراورده است و با توجه به اهمیت این موضوع تحقیقاتی
به زبان عربی تهیه و تدوین شده است که در اولین فرصت منتشر و در اختیار سازمان های
حقوق انسان و سازمان ملل قرار خواهد گرفت .رژیم با اتخاذ این شیوه ها سعی در تغییر
بافت جمعیتی و عرب زدایی و مهاجر ت دادن اجباری عرب های ساکن در این منطقه دارد .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا