ارشيف

نژادپرستان فارس فراتر از آدم کشی، آدم خوار شده اند.

نامه ای سرگشاده به
مدیران محترم گوناز تی وی
   

ابو محمد
المحمراوی                                                                                                                                 

 جالب است که جناب
نوری علاء به عنوان معتدل ترین  روشنفکر
فارس در صحنه سیاسی مطرح بوده، ولی مناظره وی با آقای اوبالی باعث شناسائی وشناخت
عمق برتری طلبی ایشان گردید، چه رسد به آن پیر کفتاران پان ایرانیست وهموند احمد
مدنی ها که نوری علاء با فتوای عرب خوری با قصد وهدفمند نه تنها می خواهد از خون و
گوشت ملت عرب احواز غذای آینده آنها را تهیه نماید، بلکه به در می گوید تا دیوار
بشنود و با چنین فتوائی (تجویزعرب خوری) می خواهد، تورک خوری، کورد خوری، بلوچ
خوری وترکمن خوری را تجویز نماید
.                                           

با سلام وعرض
ارادت

ابتدائا ازهمه دست
اندر کاران محترم تلویزیون گوناز تشکر نموده، سعه صدرعزیزان را در مقابل موج
نژادپرستان کور دل و خاموش ضمیر ارج می گذارم.

به تاکید برنامه
مناظره ودیالوگ با روشنفکران فارس وغرق در خود بزرگ بینی(ماهیت شناسی) را باید
ستود، در چند حلقه گذشته شاهد درخشش جناب آقای اوبالی در مقابل یکی از روشنفکران
فارس (اسماعیل نوری علاء) بودیم، مضافا مجری برنامه جناب آقای انصاف علی هدایت با
اداره کردن بی طرفانه این مناظره معنی واسم با مسمای خود را که همانا انصاف علی
است به اثبات رساند.                                                         

شک وتریدی نیست که
آقای اوبالی در مناظره، فردی با کفایت بوده ، دلایل منطقی مبتنی بر حقوق بشر آقای
اوبالی باعث انفعال یکی از به اصطلاح روشنفکران فارس شد، آقای نوری علاء که سالها
پشت جمعه گردیهایش پنهان شده بود، در این مناظره زیرمنطق آقای اوبالی مجبور به
ترواندن اندرکوزه اش شد، نه تنها عرب کشی بلکه با جمله همه می ریزند وعربها را می
خورند، فتوای عرب خوری نهفته در درونش را برملاء کرد.

درخواست قانونی
ازعزیزان تلویزیون گوناز

شما عزیزان وهمه مردم
دنیا بارها دیده وشنیده اید که بهترین بازیکنان فوتبال بعلت گفتن کلمه ای که شائبه
نژادپرستی علیه بازیکن دیگردارد، از بازی های بعدی محروم وبا جریمه ومجازات سنگینی
مواجه گشته، بطوری که عواقب این گونه گفته های ضد بشری به تماشاگران وهواداران تیم
سرایت کرده، حال با توجه به جمله خطیر وضد بشری آقای نوری علاء (همه می ریزند
وعربها را می خورند) که قطعا مبین اندرون یک پست اندیشی نژادپرستانه در باب عرب
ستیزی است و درتمام قوانین مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیونهای مربوطه،
ولو در حد گویش  بعنوان محرک به قتل و فراتر
از آن آدم خوری قطعا جرم محسوب شده ومیشود، حتی درقوانین منحط رژیم پهلوی وکنونی و
لو بظاهر جرم محسوب می شود.

استنادا به همه
قوانین دنیا ومرتبط با رسانه های جمعی (سمعی وبصری) بعنوان فردی کوچک از ملت عرب
الاحواز(عربستان) که بیش از هشتاد وپنج سال بدست حاملان چنین اندیشه ضد
انسانی  با قتل عامهای جمعی روبرو بوده
وهستیم واکنون پنج جوان روشنفکر ما فقط بجرم عرب ودانستن زیر حکم جائر اعدام بسر
می برند، از شما عزیزان تقاضا دارم که با دادن وقت کافی جوابیه ای معقول وحقوقی را
به آقای نوری علاء بدهم، هر چند جوابیه بنده در اقامه دعوی مردم عرب احوازعلیه
ایشان در نهادهای حقوقی جهان را دچار خدشه نکرده واین حق به قوت خود باقی می
ماند.                                                                                                             
                              

هر چند ایشان (نوری
علاء) در مناظره به فرا افکنی هایی شبیه آنچه ازهمفکرانش دیده ایم پناه می برد،
اما با توجه به ادعای وی به عنوان یک سکولار سبز ایرانی که حقوق بشر را ولو بعد از
قدسی تراشی تمامیت ارضی، جزء اصول سکولاریسمش پنداشته، جای سئوال است که ایشان آدم
خوری را فرع بر کدامین اصل حقوق بشر می پندارند؟ چرا و بر مبنای کدام جنگلیسم  پا را از اعمال جنایتکارانه دو رژیم (دگر کشی) فراترگذاشته،
عرب خوری را در سرلوحه برنامه هایشان قرار داده اند؟ چگونه یک فرد سکولارآنهم پس
از 30 سال زندگی درآمریکا وداعیه استادی در دانشگاههای آن کشور، نه تنها نتوانسته
خوی و خون خود را ازاندیشه نژادپرستانه رها سازد، بلکه برای قتل و خوردن میلیونها
انسان خط ونشان کشیده، بطور علنی بیان می نماید؟

اگر روزی آقای نوری علاء آنهم درسن 70 سالگی و با
موهای سفید و کارت استادی آویزان بگردنش را همراه دانشجویان قبلی و فعلیش روبروی
آینه ای شفاف بگذاریم، سپس بالای سر ایشان فتوای عرب خوری اخیرش را با خط درشت
بنویسیم، قطعا دانشجویان وی احساس شرمندگی خواهند کرد، و از تلف کردن عمرشان با
چنین استادی احساس تباهی و خسارت می کنند.

جالب است که جناب
نوری علاء به عنوان معتدل ترین  روشنفکر
فارس در صحنه سیاسی مطرح بوده، ولی مناظره وی با آقای اوبالی باعث شناسائی وشناخت
عمق برتری طلبی ایشان گردید، چه رسد به آن پیر کفتاران پان ایرانیست وهموند احمد
مدنی ها که نوری علاء با فتوای عرب خوری با قصد و هدفمند نه تهنا می خواهد از خون
و گوشت ملت عرب احواز غذای آینده آنها را تهیه نماید، بلکه به در می گوید تا دیوار
بشنود و با چنین فتوائی (تجویزعرب خوری) می خواهد، تورک خوری، کورد خوری، بلوچ
خوری وترکمن خوری را تجویز نماید.

شور بختی نژادپرستان فارس(با
همه الوان براقشان) آنجاست که رژیم فعلی  به
رهبری خمینی وخامنه ای، همه مقدسات واقعی و کاذب را برای پوشش افکار نژادپرستانه شان
هزینه کرده، هیچ حیله و مکری برای ادامه و پنهان شدن پست اندیشگی اپوزسیون نژاد
پرست فارس نگذاشت،بدین سبب از دیالوگ و مناظره طفره رفته، یاهمانند آقای نوری علاء
در قبال هر سخن منطقی روشنفکران پنج ملت (تورک، کورد، عرب، بلوچ و ترکمن) منفعل
گشته ناچار به فرا افکنی میشوند.

در نهایت بار دیگر به
عنوان کوچکی از ملت عرب احوازی که با توجه به سخنان مجرمانه و تحریک آمیز آقای
نوری علاء(پخش شده از گوناز) که با خطر کشته و خورده شدن روبرو هستیم، از شما
عزیزان می خواهم فرصت کافی برای جوابیه به من داده شود. 2013.01.30                                                             


لطفا سه لینک ذیل را
ببینید وبشنوید.                                                                                    
      


http://www.iranglobal.info/nodeتجویز عرب خوری در این
حلقه می باشد .

http://www.iranglobal.info/node/15163

http://www.iranglobal.info/node/15170

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا