ارشيف

ساخت و ساز 600 واحد مسکونی جهت تقدیم به مهاجران فارس در شهرستان مسجد سلیمان

به نقل از خبرگزاری احوازنا ,رژیم
اشغالگر فارس در یک اقدام جدید اقدام به ساخت و ساز 600 واحد سکونی در شهرستان
مسجد سلیمان نموده تا در اولین فرصت تقدیم مهاجران فارس به سرزمین اشغالی الاحواز
شود.

و نیز به نقل از همین خبرگزاری مسولیین
و مجریان  شهرک های فارس نشین در الاحواز
اشغالی از اتمام بیش از  1250 واحد مسکونی
در پروژهای دیگر در چند ماه اینده خبر داد.رژیم با بهره گری و استفاده از منابع غنی
این کشور اشغالی سعی در گسترش شهرک های فارس نشین در سراسر الاحواز سعی در تغییر
بافت جمعیتی و مهاجرت دادن عرب ها به مناطق فارس نشین دارد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا