ارشيف

نقص و کمبود امکانات اموزشی در یکی از غنی ترین نقاط جهان

به نقل از خبر گزاری احوازنا, شهر
عبادان از نفت خیزترین شهرهای معروف الاحواز اشغالی و دارای یکی از بزرگترین پالایشگاه
نفتی از نقص شدید امکانات اموزشی و تعلیم و تربیت رنج می برد.

نقص امکانات اموزشی تاثیر منفی بر رشد
اگاهی و سطح علمی مردم عرب تحت اشغال رژیم بیگانه فارس دارد که البته در این مدت
صدمات غیر قابل جبرانی بر پیکره جامعه عرب احواز داشته است. رژیم اشغالگر فارس
تمامی تلاش و کوشش خود را در راستای از بین بردن و نابودی استعدادهای جوانان عرب
منطقه به کار می برد تا با این روش شاید بتواند چند صباحی بر عمر اشغال خود بر این
سرزمین غنی بیفزاید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا