ارشيف

اغاز طرح ساخت و ساز شهرک های فارس نشین درکوی تنگک های ابوشهر واقع در جنوب الاحواز اشغالیبه نقل از مرکز  تحقیقات و مطالعات
جنوب الاحواز اشغالی رژیم اشغالگر فارس در صدد اجرای برخی زیر ساخت های عمرانی جهت
تامین امکانات شهرک نشینان فارس می باشد.

به نقل از این مرکز رژیم در کوی  تنگک
های ابوشهر  اقدام به تامین امکانات زیر
ساختی جهت این شهرک نشینان نموده است ولی به علت مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور و و
ورشکستگی طرح های زیادی از رژیم اشغالگر در جنوب الاحواز اشغالی در یک اقدام سریع
سعی در طرح اجرای خود تا 3 ماه اینده خود می باشد.

ساخت و ساز شهرک های فارس نشین از زمان اشغال الاحواز تاکنون به طور مستمر
ادامه داشته و حتی در سال های اخیر به حجم ساخت و ساز این شهرک ها اضافه شده است و
اینکه هدف رژیم اشغالگر فارس از اتخاذ چنین سیاست ها، تغییر بافت جمعیتی منطقه است
که خوشبختانه رژیم نه تنها نتوانسته در این طرح موفق شود بلکه در سال های اخیر بسیاری
از شهرک نشینان به علت مقاومت ملی مردم جهت ازادی و استقلال کشور اشغال شده
الاحواز , انها را بر ترک الاحواز اشغالی وا نموده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا