ارشيف

بازداشت 4 شهروند عرب احوازی از اهالی جراحی واقع در شهرستان معشور

به گزارش خبرنگار ما از احواز اشغالی: نیروی امنیتی اطلاعاتی رژیم اشغالگر فارس 4
فعال سیاسی را در منطقه جراحی واقع در شمال الاحواز دستگیر نمود.

این در حالیست که گسترش دستگیرها نتیجه تکامل جنبش مردمی در برابر دشمن طی روزهای اخیر در منطقه جراحی و شهرستان معشور ایجاد شده است.

اسامی دستگیر شدگان عبارتند از:

1_
حسن هزام

2_
فاخر عبدالرحمن عساکره

3_توفیق عبدالحمید علی

4_
عیاد هیکل

حرکت روبه رشد مردمی در الاحواز دشمن را به زانو در اورده و از طریق دستگیرهای مکرر سعی در کنترل اوضاع را خواهان است. لکن مردم هوشیار ما از نقشه های رژیم متزلزل فارس پرده بر داشته و اگاهانه و با تمام امکانات در برابر سیاستهای پلید دشمن استقامت از خود نشان داده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا