ارشيف

حمله وحشیانه رژیم بیگانه فارس و بازداشت تعداد زیادی از جوانان دور خوین و عبادان

 

به نقل از خبرگزاری احوازنا رژیم
بیگانه فارس تعداد زیادی از جوانان عرب احوازی را بدون انذار قبلی دستگیر و به

مکان نامعلومی انتقال دادند.

به نقل از همین خبرگزاری رژیم اشغالگر
فارس با ارسال مزدوران خود به شهرهای دور خوین و عبادان به منازل مسکونی شهروندان
هجوم برده و تعداد زیادی از جوانان عرب که همه از قشر تحصیل کرده و فرهنگی به شمار
می روند را دستگیر نمودند و اینکه به نقل از شاهدان عینی اهالی و افراد بازداشت
شده به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

اسامی افراد دستگیر شده در شهر عبادان

1-سمير
خنافره

2-عبد
الرضا عنافجه

3-رضا ساعدي

4-رمضان باوي

5-جابر ال كثير

6-عبدارضا ثامري

7-محمود عباداي

8-عمار موسوي

9-عماد سلامات

افراد
دستگیر شده شهر دور خوین 3-3-2013

1-جاسم دريس

2-خلف
جابري

3-كاظم حزباوي

4-ناصرفاضلي

5-ثامر مطوري

وهمچنان
بازداشت جوانان عرب احوازی در سایه از سکوت سازمان های حقوق انسان و سازمان ملل از
جنایت رژیم اشغالگر فارس در الاحواز اشغالی ادامه دارد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا