ارشيف

یورش بیگانگان فارس به کوی کوت عبدالله/ کوی کوت النواصر و کوی الزرگان و دستگیری تعداد ی از شهروندان


به نقل از خبرگزاری
احوازنا رژیم اشغالگر فارس با یوروش به مناطق اطراف شهر احواز تعداد زیادی از
شهروندان عرب احوازی را دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال دادند.

کوت عبدالله

1-اکرم بدوی 2-
ناصر حزباوی 3-مهدی زهیری 4- فاخر حلفی

کوت النواصر

5-کاظم نواصری
6-اسعد نواصری 7-جمال نواصری 8-جلال بدوی 9-رحیم طرفی 10 ابراهعیم زرگانی

 

کوت الزرگان

11-خلیل شعبانی
12- هادی مزرعه 13- ضیا شریفی 14-جلال عموری 15- ماهر خسرجی

و اینکه لازم به
ذکر است که همچنان بازداشت جوانان عرب از جمله فعالان مدنی و فرهنگی و شهروندان
عادی در سایه از سکوت مطلق و بی توجهی سازمان های حقوق انسان ادامه دارد .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا