ارشيف

ما وهمسایه مان آقای مشداخ نوروزی

همه جهانیان وخصوصا کسانی که از آداب وسنن ملت
عرب احوازی مطلع هستند بخوبی می دانند که نوروز بعنوان عید وسنت ما مردم عرب نبوده
وتنها دوعید مشترک بین امت اسلامی (الاضحی وفطر) ارج می گذاریم،این درحالی است که همه
سعی وکوشش رژیمهای غاصب طهران برای پیش برد مخملی وتحمیلی این سنت به مردم احواز حتی
از طریق تحلیل رفتگان به بن بست رسید و پس از گذشت قریب یک قرن ازسلطه غاصبانه هنوز
این عید بعنوان عید عجم (غیر عرب) معروف است ،وعلی رغم اینکه دو عید فطر و الاضحی قبل
ازآنکه عیدی مختص جهان عرب باشد،دو عید مشترک امت اسلامی  می باشد،اما فارسهای نژادپرست آنرا عید عربها می
نامند،با توجه به اینکه تعطیلات دو عید فطروقربان درکشورهای غیر عربی ازحمایت اعتقادی
واحترام شایسته مردمشان برخوردار ودرآن کشورهای غیر عربی مثل ترکیه،پاکستان وافغانستان،اندونزی
ومالزی تعطیلات هرکدام از دوعید  سه الی یکهفته
وتمامی آن کشورها غرق زینت وشادی می شوند،اما در ایران حتی در رژیم مدعی اسلامیت (جمکرانی)فقط
یک روز وبدون تزئین وشادی همراه با تضییع روز معین عید همراه بوده،اخیرا وبا توجه به
فشاری که غیر فارسها به دولت آوردند، یک روز به تعطیلات عید فطر افزوده شد،که شدیدا
مورد اعتراض نژادپرستان فارس قرار گرفت و در حالی که هر ایرانی شاغل روزانه فقط 22
دقیقه کار مفید انجام می دهد،  نژادپرستان
فارس ومنجمله روحانیون به  یک روزتعطیلی اضافه
شده به عید فطر معترض وبه ضرر تولید تعبیر می کردند،درحالی که فقط تعطیلات نوروز آنان
با پسوند وپیش بازش به 16 روز می کشدودر طول سال این تعطیلات تا شصت روز بغیر از جمعه
هاست.ما به سنت نوروزی که یک سنت غیر عربی است احترام می گذاریم .اما هرگز نوروزسنت
رایج بین ملت عرب نبوده ونیست،اگر هم یک روزحاج  مشداخ را در تعیلات نوروز مشغول خرید آجیل می دیدیم،قبل
ازآنکه از وی سئوال کنند که مگرشما هم عجم شدی او خواهد گفت برای بچه کوچکها می
خریم،تا اگر دست منوچهر(بچه سرکوچه) دیدند دهنشان آب نیفتد،اما دوستانش تا آخر وبا
طعنه او را مشداخ نوروزی صدا می کنند.عاقبت سر بنده خدا مشداخ بخواطرآجیل بی کلاه
می ماند،زیرا نه فارسها عید گرفتن نوروز او را باور می کنند ونه مردم عرب مشداخ
ماندنش را قبول می کنند.وسلام ابو محمد المحمراوی .18/3/2013                     

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا