ارشيف

ساخت و ساز یک شهرک فارس نشین با ظرفیت 115000 واحد ساختمانی در ابوشهر جنوب الاحواز اشغالی

به نقل از خبرگزاری
احوازنا رژیم اشغالگر فارس از ساخت و ساز بیش از 115000 واحد ساختمانی در ابوشهر
خبر داد, و همچنین از تمامی ارگان و ادارات مربوط و مختص در زمینه ساخت و ساز شهرک
ها خواسته شده است تا در اسرع وقت این طرح را به اتمام برسانند و تقدیم مهاجران
فارس گردد.

همچنین این
خبرگزاری از طرح های جدیدی در خصوص ساخت و ساز مراکز دینی و حسینیه خبر داد این در
حالی است که اهالی اصلی این سرزمین اشغالی از فقر و بیکاری مطلق رنج می برند و از
هر گونه امکانات بهداشتی و اموزشی محروم هستند و حتی در بسیاری از روستاهای ابوشهر
اب اشامیدنی وجود ندارد.

مرکز تحقیقات و
مطالعات جنوب الاحواز اشغالی در چندین گزارش از ساخت و ساز شهرک های فارس نشین و
مهاجرت دادن عرب ها صاحبان این سرزمین و اسکان مهاجران فارس در الاحواز اشغالی خبر
داده است و اسناد این جنایت های را به صورت طبقه بندی در اختیار دارد تا تقدیم
سازمانهای حقوق انسان و مراکز بین المللی نماید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا