ارشيف

منع ملاقات خانواده ها با فرزندان خود در زندان کارون


به نقل از خبرگزاری
احوازنا روز چهارشنبه 20-3-2013  نیروهای
اشغالگر فارس ملاقات خانواده ها با فرزندان خود را در زندان کارون منع نمودند

به نقل از همین
خبرگزاری 6 نفر از بازداشت شدگان اخیر شهر خلفیه از ملاقات با خانواده های خود منع
شدند و در حال حاضر خانواده های بازداشت شدگاناز وضعیت فرزندان خود در بی خبری
کامل به سر میبرند.و اینکه الان بیش از 3 هفته است که 5 نفر احوازی محکوم به اعدام
در اعتصاب غذا به سر میبرند ولی متاسفانه تا الان هیچ گونه واکنشی در تغییر وضعبت
محکومین ایجاد نشده و اینکه دو زندانی هادی راشدی و مختار البوشکه در وضعیت وخیمی
به سر می برند و از هرگونه معالجه محروم هستند.

سازمان های جهانی
و مراکز حقوق انسان با بی اعتنایی کامل نسبت به وضعیت زندانیان عرب برخورد می نمایند

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا