ارشيف

هجوم وحشیانه نیروهای اشغالگر فارس و بازداشت چندین نفر در سراسر الاحواز

 

 

 

 

 

به نقل از خبرگزاری احوازنا نیروهای اشغالگر فارس در یک حمله وحشیانه و در
استانه سالروز اشغال الاحواز چندین نفر از شهروندان احوازی دستگیر و به مکان های
نامعلومی انتقال داده شدند.

به نقل از همین خبرگزاری دستگیر شدگان شهر فلاحیه (شادگان نام اشغالی)  روز شنبه 23-3-2013عبارتند از 1- کمال خنافره
2-نبیل هاشمی 3-شریف البوصبیح 4- جلال البوغبیش

دستگیر شدگان شهر سیدکریم روز یک شنبه 24-3-2013 عبارتند از 1- ماهر شریفی
2-هادی شریفی 3-رحیم عبیات 4-ابراهیم موسوی 5-رمضان ساعدی

دستگیر شدگان شهر احواز پایتخت کوی الزهور عبارتند از 1- علی ناصری 2-عاصی
بچاری 3-مسعود باوی 4- مجید مسعودی 5-شجاع طرفی 6- جلال جلالی

دستگیر شدگان شهر احواز پایتخت روز دوشنبه 25-3-2013 کوی مجاهد عبارتند از 1-
کاظم ثامری 2-غازی خضیری 3- حبیب تمیمی 4- طاهر ربیحاوی 5- باقی مزرعه 6- مکی مجدم
7- عبد الواحد ناصری 8- فیصل غرابات 9-جاسم فضلی 10-صمد محمدی 11- حافظ شعبانی 12-
یوسف ناصری

و همچنان سریال بازداشت و اعدام در سایه از سکوت مبهم و حیرت انگیز سیاست های
بین المللی ادامه دارد ولی در مقابل مبارزان احوازی در داخل و خارج از کشور به
مبارزه خود تا خروج اشغالگران پلید فارس از الاحواز ادامه دارد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا