مقاله ها

حمایت دولتی از نژادپرستان بمنظور سرکوب جنبش ملت عرب احواز

محمره از آنجائیکه مرکز حاکیمت عربی بر اقلیم احواز بود دولت ایران در دوره پهلوی همواره سعی داشته است تا به واسطه میدان دادن به گروههای نژادپرست نظیر پان ایرانیستها در این شهر عربی، راه برای پیشبرد طرحهای فارسی سازی هموار سازد.

پرچم حزب پان ایرانیست کاملا از پرچم حزب نازی تقلید شده و فقط به جای صلیب شکسته علامت نامساوی افزوده شده که در اصل به معنای باور به برتری‌نژاد پاک فارس بر نژادهای دیگر در ایران است.

پان ایرانیست‌ها برای دفاع از عقاید حزبی در سایت رسمی پان ایرانیست می‌نویسند: «ما آریا گرایی را قبول نداریم و همه با هر نژادی ایرانی هستیم، علامت نامساوی حزب پان ایرانیست به معنای مخالف با استبداد و استعمار است.»

اگر پان ایرانیست‌ها موافق برابری نژادی هستند! بهتر نبود از علامت مساوی (=) در پرچم استفاده می‌کردند؟ پان ایرانیستها با موافقت رژیم پهلوی علامت (≠) را بر ورودی شهر محمره برافراشته بودند.

اما چرا از علامت نامساوی (≠) استفاده کردند؟ با چه کسانی مساوی نیستند؟ عرب یا ترک؟ شاید هر دو…

در سایت رسمی پان ایرانیست می‌نویسند: «ترک‌های ایران بیگانه‌های هستند که برای مدتی مهمان ناخوانده سرزمین آریایی ما شدند و از لحاظ نژادی فقط آذری‌ها و کرد‌ها ایرانی هستند»

دو حزب (نازیها و پان ایرانیستها)و یک پرچم مشترک و عقاید مشابه، ثابت می‌کند که حزب پان ایرانیست نژادپرست می‌باشد و در آروزی نسل کشی یهودیان، اعراب و ترک‌ها در ایران است!

حزب نازی آلمان به یهودیان لقب موش‌های کثیف را می‌داد و در مقابل حزب پان ایرانیست به عرب ایران و جهان القاب: «سوسمار خور، وحشی، تازی (به معنی سگ صحرا و یا کنایه به چادرنشینی در بیابان‌های مملکت عربی سعودی)، بی‌فرهنگ» و به ترک‌های ایران و جهان لقب: «ترک خر، نفهم، مغول‌زاده، بی‌ریشه» می‌دهد!

پان ایرانیست نه فقط پرچم حزبی‌اش نژادپرستانه و ضد انسانی است بلکه عقاید حزبی پان ایرانیسم همانند و حتی فرا‌تر از حزب نازی است! حداقل اعضای حزب نازی عرب ستیز، ترک ستیز و اسلام ستیز نبودند! ولی در اندیشه پان ایرانیسم به دلیل اینکه ۱۴۰۰ سال پیش مسلمانان به ایران حمله کردند، امروز از مردم عرب احواز نفرت دارند و یا فقط به این دلیل که در گذشته ترک‌ها وارد خاک ایران شدند، ترک ستیزی می‌کنند! (منبع: ایران لیکس)

حضور پان ایرانیست در شهر محمره حضوری کاملا ملموس بود. یکی از رهبران پان ایرانیستها و از مؤسسان این حزب نژادپرست محسن پزشک پور بود که در اقدامی معنا دار از سوی مهاجران غیر عرب در این شهر در دوره های بیست دوم و بیست چهارم به عنوان نماینده شهر عربی محمره در مجلس شورای ایران انتخاب شد.

رضا کرمانی یکی دیگر از رهبران حزب پان ایرانیست بود که در مدت سالهای ۱۳۴۷ – ۱۳۴۹شمسی شهردار محمره بود. وی در پی پیروزی پان ایرانیستها در انتخابات شورای شهر محمره در سال ۱۳۴۷ ش. به عنوان شهردار انتخاب شد. در این سال پان ایرانیستها در شوراهای شهر احواز، محمره و تستر (شوشتر) به پیروزی دست یافتند.

در دهه چهل شمسی پان ایرانیستها فعالیت حزبی خود را بر اقلیم احواز متمرکز کرده بودند و مهدی صفاپور مسئول حزب پان ایرانیست در اقلیم احواز بود.

فعالیت پان ایرانیستها نیز در دو دهه اخیر پس از پایان جنگ در شهرهای مختلف اقلیم احواز از سرگرفته شده است. جمهوری اسلامی مخالفت خاصی با فعالیت این گروهای نژادپرست ندارد. در برخی حالات نیز آخوندی نظیر جهانگیر محمودی در شهر احواز در حمایت از پان ایرانیستها سخنرانی کرده است.

طی این سالها پان ایرانیستها از سوی جمهوری اسلامی ایران اجازه یافته اند تا مجلاتی را منتشر کنند و افکار عرب ستیزانه شان را در اقلیم احواز رواج دهند؛ مجله “حاکمیت ملت” از این نوع است. نویسندگان مختلفی نیز علی اکبر رزمجو، شهلا بختیاری، ناصر انقطاع، جهانگیر محمودی، مظفر شاهدی درباره پان ایرانیستها مقالات و پژوهشهایی را نوشته اند که به گونه ای ترویج افکار عرب ستیزانه این حزب قلمداد می شود.

در سالهای اخیر نیز پان ایرانیستها همواره سعی داشته اند تا در شهر احواز چهارشنبه سوری را جشن بگیرند و برخی از اعضای این حزب سخنانی تنش زا در اهمیت تاکید بر هویت فارسی در شهر احواز و حفظ تمامیت ارضی ایران به زبان رانده اند.

رسانه های فارسی زبان موافق و مخالف نظام نیز در اقدامی معنادار هر ساله تحرکات این نژادپرستان عرب ستیز در چهارشنبه سوری را زیر ذربین قرار داده و اخبار و عکسها و فیلمهایی را از تجمعاتشان منتشر می کنند. بی شک این اقدام رسانه های فارسی زبان اپوزیسیون همراستا با سیاستهای جمهوری اسلامی در انکار وجود عربها و حذف هویت تاریخی اقلیم احواز بوده و بمنظور تقویت این نژادپرستان جهت بکارگیری آنها در مواقع لزوم برای سرکوب جنبش آزادی خواهی ملت عرب صورت می گیرد.

بخش پژوهش جنبش ملی دموکراتیک عرب الاحواز

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا